Odczytywanie treści plików

(function() {

if(!window.FileReader) return;

var fileInput = document.querySelector("#fileInput"),
  start = document.querySelector("#start"),
  stop = document.querySelector("#stop"),
  progress = document.querySelector("#progress");

fileInput.onchange = function() {

  var file = this.files[0],
    reader = new FileReader();

  // reader.onload = function(e) {
  //   console.log(this.result);
  // }

  // reader.readAsText(file);
  // reader.readAsBinaryString(file);

  // if(file.type.match("image.*")) {

  //   reader.onload = function() {

  //     var img = new Image();
  //     img.src = this.result;

  //     document.querySelector("#playground").appendChild(img);

  //   }

  //   reader.readAsDataURL(file);

  // }

  reader.onloadstart = function() {
    console.log("Start odczytywania. readyState: " + this.readyState);
  }

  reader.onload = function() {
    console.log("Wczytywanie zakończone sukcesem. readyState: " + this.readyState);
  }

  reader.onloadend = function() {
    console.log("Zakończono odczytywanie. readyState: " + this.readyState);
  }

  reader.onprogress = function(e) {

    if(e.lengthComputable) {
      var percent = (e.loaded / e.total) * 100;

      progress.value = percent;
    }
  }

  reader.onabort = function() {
    console.log("Przerwano odczytywanie pliku. readyState: " + this.readyState);
  }

  reader.onerror = function() {
    console.log("Wystąpił błąd" + "(" + this.error.code + "): " + this.error.message);
  }

  start.onclick = function() {
    reader.readAsBinaryString(file);
  }

  stop.onclick = function() {
    reader.abort(); // w FF nie zgłasza błędu
  }

}

})();